Wednesday, June 26, 2013

SISTEM PEMARKAHAN KKQ

SISTEM PEMARKAHAN KKQ 2013

Sila muat turun pautan di atas untuk mendapatkan borang pemarkahan KKQ 2013.
Username adalah kod sekolah dan Password juga kod sekolah (semua huruf besar)
Apabila hendak menghantar markah dengan email (export) Save file dengan nama KKQ diikuti
dengan Kod Sekolah. Contohnya kkqdea6644 dan hantarkan kepada asrazm74@gmail.com.
Sekian.

No comments:

Post a Comment

Silakan memberi komentar anda.