Friday, March 8, 2013

Perancangan 2013

Perancangan Elektif 2013 berbeza berbanding tahun-tahun lepas. Jika sebelum ini tumpuan diberikan kepada pembinaan modul dan program teknik menjawab soalan, pada tahun ini fokus adalah untuk mengisi bank item negeri berdasarkan 5 indeks kesukaran berbeza.Keperluan sekolah kini adalah kepada kepakaran menguruskan murid berdasarkan headcount. JPN tidak lagi boleh membekalkan soalan-soalan, RPH yang selaras dsbnya. Kepakaran guru akan dipertingkatkan sekaligus guru dituntut menyemak kembali pengetahuan ttg JSU, analisis item dll. Pemantauan akan diperkasakan dengan aspek bimbingan dan pementoran. Manakalan KKQ pula lebih tertumpu kepada penyelesaian isu-isu tertunggak yang memerlukan kerjasama dengan Sektor Pengurusan Sekolah. Latihan guru akan dipertingkatkan manakala murid akan dibekalkan dengan bahan latih tubi.  

No comments:

Post a Comment

Silakan memberi komentar anda.