Monday, August 13, 2012

Basmi buta jawi SABK cemerlang

Post mortem peperiksaan SPM 2011 mendapati kelemahan sebilangan pelajar di SABK dalam aspek baca tulis jawi memberi impak yang tidak baik kepada keputusan peperiksaan sekolah-sekolah berkenaan baru-baru ini. Alhamdulillah gerak gempur intensif celik huruf oleh Unit Pengurusan Institusi Agama baru-baru ini akan memberikan impak yang positif kepada peningkatan prestasi akademik dan sahsiah pelajar-pelajar berkenaan.

No comments:

Post a Comment

Silakan memberi komentar anda.